آغاز به کار وبگاه کتابخانه دانشکده علوم پزشکی گراش

آغاز به کار وبگاه کتابخانه دانشکده علوم پزشکی گراش

کتابخانه ی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گراش در ...... همزمان با تاسیس دانشکده علوم پزشکی به منظور تامین منابع و مراجع مورد نیاز اساتید و دانشجویان دانشکده تاسیس گردید. سیستم کتابخانه باز و رده بندی کتابهای پزشکی بر اساس رده...

ادامه مطلب ...